Loading

Doç.Dr.

Özlem CANAN GÜNGÖREN

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

İletişim

ocanan@sakarya.edu.tr

+90 (264) 614 10 33

1.1 C-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q3 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Horzum, MB; Gungoren, OC; Erdogan, DG; - The influence of chronotype, personality, sex, and sleep duration on Facebook addiction of university students in Turkey - BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH - Vol.53 - pp.1105 - ISSN : 0929-1016 - DOI : 10.1080/09291016.2021.1907508 - JUL 3 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000634687200001
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Erdogan, DG; Gungoren, OC; Hamutoglu, NB; Uyanik, GK; Tolaman, TD; - The Relationship between Lifelong Learning Trends, Digital Literacy Levels and Usage of Web 2.0 Tools with Social Entrepreneurship Characteristics - CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - Vol.21 - pp.45 - ISSN : 1848-5189 - DOI : 10.15516/cje.v21i1.2989 - English - Article - 2019 - WOS:000470087300003
2 Gungoren, OC; Horzum, MB; - Modeling Pre-Service Teachers' Perception of Future Internet Usage for Professional Educational Purposes - CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - Vol.17 - pp.815 - ISSN : 1848-5189 - DOI : 10.15516/cje.v17i3.1132 - English - Article - 2015 - WOS:000366005700008
3 Horzum, MB; Ozturk, E; Bektas, M; Gungoren, OC; Cakir, O - Secondary School Students Tablet Computer Acceptance and Readiness: A Structural Equation Modelling - EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE - Vol.39 - pp.81 - ISSN : 1300-1337 - DOI : - OCT - English - Article - 2014 - WOS:000347273700007
4 Gungoren, OC; Bektas, M; Ozturk, E; Horzum, MB; - Acceptence of TPC Scale - Validity and Reliability Study - EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE - Vol.39 - pp.69 - ISSN : 1300-1337 - English - Article - 2014 - WOS:000347273700006
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM, GÜR ERDOĞAN DUYGU, KAYA UYANIK GÜLDEN, DEMİRTAŞ TOLAMAN TUĞBA - The Relationship Between Cognitive Absorption and Digital Literacy Skills among Secondary School Students - Participatory Educational Research - Vol.9(6) - pp.113 - 2022
2 Horzum, MB; Kaymak, ZD; Gungoren, OC; - Structural Equation Modeling Towards Online Learning Readiness, Academic Motivations, and Perceived Learning - EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE - Vol.15 - pp.759 - DOI : 10.12738/estp.2015.3.2410 - English - Article - 2015 - WOS:000354605300015
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 İşbulan, O., Tok, B., Demi̇r Kaymak, Z., Güngören, Ö., Savaş, F., Yildirim, S., Eli̇bol, N., Tufançli, S., Çi̇vi̇, E., Öztürk, İ. - Topic Trends in Educational Technology Research (2015-2020) - Sakarya University Journal of Education - pp.285 - DOI : 10.19126/suje.836031 - eng - paper - 2021 - TRDizin
2 Duman, İ., Horzum, M., Kiyici, M., Akgün, Ö., Güngören, Ö., Hamutoğlu, N. - THE SCALES FOR ACCEPTANCE, USABILITY, AND SATISFACTION FOR WEB-BASED MONITORING AND SUPPORT SYSTEMS - IOJET - pp.563 - eng - paper - 2019 - TRDizin
3 Gulden Kaya-Uyanik Duygu Gur-Erdogan Ozlem Canan-Gungoren - Examination of the Relationship between Prospective Teachers’ Occupational Anxiety and Technological Pedagogical Content Knowledge by Canonical Correlation - International Journal of Educational Methodology - Vol.5/3 - pp.407-420 - ISSN : 2469-9632 - DOI : 10.12973/ijem.5.3.407 - 2019
4 Özlem CANAN GÜNGÖREN, Duygu GÜR ERDOĞAN , Gülden KAYA UYANIK - Examination of Preservice Teachers’ Lifelong Learning Trends by Online Information Searching Strategies - Malaysian Online Journal of Educational Technology - Vol.7/4 - pp.60-80 - DOI : 10.17220/mojet.2019.04.005 - 2019
5 Isman, A.; Canan Gungoren, O. - Digital citizenship - Turkish Online Journal of Educational Technology - Vol.13 - pp.73-77 - ISSN : 13036521 - DOI : - Article - 2014 - SCOPUS_ID:84891638704
6 AYTEKİN İŞMAN; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Being A Digital Citizen - Procedia - Social and Behavioral Sciences - Vol.106 (2013) - pp.551 – 556 - ISSN : - DOI : - 2013
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 EKİNCİ MERVE, Saraç Öztop Nihal, DEMİR KAYMAK ZELİHA, CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM - Ortaokul öğrencilerinin kodlamaya yönelik tutumları ve bilgi işlemsel düşünme becerileri arasındaki ilişki - Uluslararası Düzce Eğitim Bilimleri Dergisi - Vol.1 - pp.81 - 2023
2 DEMİR KAYMAK ZELİHA, CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM, AKGÜN ÖZCAN ERKAN, KIYICI MÜBİN - Social Networking Literacy Scale: A Study of Validity and Reliability - Malaysian Online Journal of Educational Technology - Vol.9(1) - pp.97 - 2021
3 Karahan, F. , Erdoğan, D. , Güngören, Ö. , Uyanık, G. , Güler, N. , Koç, B. , Bayrakçı, M., Çalışkan, H. , Uzunkol, E. , Horzum, M.. - Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi Ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmetiçi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi. - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.(36) - pp.65-81 - 2018
4 Canan-Güngören, Ö., Gür-Erdoğan, D. & Ayas, T. - Sanal Zorbalık ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi - OJTAC-Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying - Vol.5 (2) - pp.1-20 - 2018
5 Gür-Erdoğan, D, Canan-Güngören, Ö., & Kaya-Uyanık , G. - Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. - Sakarya University Journal of Education - Vol.8 (1) - pp.111-125 - 2018
6 Nazire Burcin Hamutoglu, Ozlem Canan Güngören, Gülden Kaya Uyanık, Duygu Gür Erdogan - Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama Çalışması - Ege Eğitim Dergisi - Vol.18(1) - pp.408-429 - DOI : 10.12984/egeefd.295306 - 2017
7 Canan- Güngören Ö., Gür-Erdoğan, D., Kaya – Uyanık, G., & Demirhan. E. - An Examination of Postgraduate Theses Written About the Gifted. - International Online Journal of Educational Sciences - Vol.8 (4) - pp.20-30 - 2016
8 Demirhan, E, Kaya – Uyanık, G, Canan- Güngören Ö & Gür-Erdoğan, D. - An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey - Journal for the Education of Gifted Young - Vol.4(2) - ISSN : 2149- 360X . - 2016
9 BABUR ASLIHAN,KİPER AYDIN,ÇUKURBAŞI BARIŞ,ALBAYRAK ÖZER EBRU,TONBULOĞLU İSMAİL,KÜÇÜK ŞİRİN,DEMİRHAN EDA,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,KIYICI MÜBİN,HORZUM MEHMET BARIŞ - 2009 2013 Yılları Arasında Uzaktan Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi. - Sakarya University Journal of Education - Vol.6(1) - pp.123-140 - DOI : http://dx.doi.org/10.19126/suje.70220 - 2016
10 EBRU ALBAYRAK; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; MEHMET BARIŞ HORZUM; - ALGILANAN ÖĞRENME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMASI - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.33 - pp.1-27 - ISSN : 1300-302X - 2014
11 Aydın, F., Horzum, M.B., Canan Güngören, ÖÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.11(27) - pp.383-391 - ISSN : - DOI : - 2014
12 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Authentic Learning in Multimedia - The Online Journal of Distance Education and e-Learning- TOJDEL - Vol.1 (3) - pp.14-20 - ISSN : - DOI : - 2013
13 Horzum, M.B.; Canan Gungoren, O. - A model for beliefs, tool acceptance levels and web pedagogical content knowledge of science and technology preservice teachers towards web based instruction - Turkish Online Journal of Distance Education - Vol.13 - pp.50-69 - ISSN : 13026488 - Article - 2012 - SCOPUS_ID:84867612852
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Canan-Güngören, Ö, Gür-Erdoğan, D., ,& Kaya-Uyanık , G. - Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Motivasyonel Stratejilerinin Belirlenmesi - 2018
2 Gür-Erdoğan, D., Zafer Güneş, D., & Canan-Güngören, Ö. - Öğretmen adaylarının değişime hazır olma durumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri. - 2018
3 Hamutoğlu, N.B., ., Canan-Güngören, Ö, Kaya-Uyanık , G., .&Gür-Erdoğan, D., - Examining Digital Literacy Levels And Social Network Usage Purposes Of Prospective Teachers In Terms Of Different Variables. , - 2018
4 Gür-Erdoğan, D., Kaya-Uyanık , G., Canan-Güngören, Ö & Hamutoğlu, N.B. - Teacher Candidates’ Lifelong Learning Trends According Learning Approaches. - 2018
5 DEMİR KAYMAK ZELİHA,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,HORZUM MEHMET BARIŞ - ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KABUL MODELİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. - 2017
6 Zafer Güneş, D., Gür-Erdoğan, D., Kaya-Uyanık , G., & Canan-Güngören, Ö. - Determınatıon Of The Pedagogıcal Formatıon Students’ Of Teachıng Professıon Perceptıons By Metaphors. - 2017
7 Nazire Burçin HAMUTOGLU, Özlem CANAN GUNGOREN, Duygu GUR ERDOGAN, Gülden KAYA UYANIK - Öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarını kullanma sıklıkları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi - 2017
8 Gülden KAYA UYANIK, Duygu GUR ERDOGAN, Özlem CANAN GUNGOREN, Nazire Burçin HAMUTOGLU, - Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz-yeterlik algılarının incelenmesi - 2017
9 Günsel Enes,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜR ERDOĞAN DUYGU - Oyun Bağımlılığı İle İlgili Yazılan Tezlerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi. - 2017
10 Gür Erdoğan, D., Kaya Uyanık, G., Canan Güngören, Ö., Demirhan, E. - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Eğitimine İlişkin Özyeterlik Algıları - 2016
11 Demirhan, E., Kaya Uyanık, G., Canan Güngören, Ö., Gür Erdoğan, D. - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Eğitimine İlişkin Tutumları. - 2016
12 Akgün, Ö.E., Kıyıcı, M., Horzum, M. B., Hamutoğlu, N.B., Duman, İ., Canan Güngören, Ö. - Determination of Acquisitions, Learning and Measurement-Assessment Tools for Teaching Practice Course. - 2015
13 AYTEKİN İŞMAN; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Digital Citizenship - 2013
14 AYTEKİN İŞMAN; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Being A Digital Citizen - 2013
15 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Authentic Learning in Multimedia - 2012
16 ZELİHA DEMİR KAYMAK; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; AYTEKİN İŞMAN; MÜBİN KIYICI; - Uzaktan Eğitim ve Etik - 2011
17 AYTEKİN İŞMAN; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Bilgi Teknoloji Sınıflarının Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi - 2009
18 İŞMAN Aytekin, DEMİR Zeliha, CANAN Özlem & İŞBULAN, Onur - Social Barriers : A Study of Teacher Candidates of Using Technology. - 2008
19 İŞMAN Aytekin, CANAN Özlem, İŞBULAN Onur & DEMİR Zeliha - Communication Barriers : A Study of Teacher Candidates of Using Technology. - 2008
20 İŞMAN Aytekin, İŞBULAN Onur, DEMİR Zeliha & CANAN Özlem - Web Siteleri Açısından Kullanılabilirlik - 2008
21 İŞMAN Aytekin, İŞBULAN Onur, DEMİR Zeliha & CANAN Özlem - Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Bariyerler - 2008
22 AYTEKİN İŞMAN; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Barriers Of Adapting Technology By Teacher Candidates - 2008
23 AYTEKİN İŞMAN; ZELİHA DEMİR KAYMAK; ONUR İŞBULAN; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - The Efficiency of Educational Technology and Material Course - 2008
24 AYTEKİN İŞMAN; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Evaluation of the Intelligent Classes in North Cyprus - 2008
25 AYTEKİN İŞMAN; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Barriers of Adapting Technology By Education Administrator Candidates - 2008
26 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Sınıflarını Aktif Kullanımına Yönelik Tutumları - 2006
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gür-Erdoğan, D., Kaya-Uyanık , G., & Canan-Güngören, Ö - Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerinin Yapısal İncelenmesi. - 2017
2 GÜR ERDOĞAN DUYGU,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,KAYA UYANIK GÜLDEN,BAYAT SEHER - Pegagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutumları. - 2017
3 SAĞLAM HALİL İBRAHİM,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,KAYA UYANIK GÜLDEN,GÜR ERDOĞAN DUYGU - 2012-2016 yılları arasında sınıf eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yapısal incelenmesi. - 2017
4 ZAFER GÜNEŞ DEMET,GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM - Determınatıon Of The Pedagogıcal Formatıon Students’ Of Teachıng Professıon Perceptıons By Metaphors. - 2017
5 Hamutoğlu, N.B., Canan Güngören, Ö., Kaya Uyanık, G., Gür Erdoğan, D. - Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama Çalışması. - 2016
6 Babur Yılmaz, A., Kiper, A., Çukurbaşı, B., Albayrak, E., Tonbuloğlu, İ., Küçük, Ş., Demirhan, E., Canan Güngören, Ö., Horzum, M.B., Kıyıcı, M.ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; ZEHRA AYHAN; - Uzaktan Eğitim Dergilerinde Son 5 Yıldaki Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi: Meta Analiz Çalışması. - 2014
7 AYTEKİN İŞMAN; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; ZELİHA DEMİR KAYMAK; ONUR İŞBULAN; - 1. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Sorunları. - 2008
3.8-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 HORZUM MEHMET BARIŞ,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM,DEMİR KAYMAK ZELİHA - Teknolojinin Olumsuz Etkileri - Vize Yayıncılık - 2016
2 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; MEHMET BARIŞ HORZUM; - Otantik Öğrenme- Otantik Çoklu Ortam - Pegem Yayınları - pp.55-83 - 2014
3 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; ZELİHA DEMİR KAYMAK; MEHMET BARIŞ HORZUM; - Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları- Çevrimiçi Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı - Pegem Yayınları - 2014
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 Çam, E., Canan Güngören, Ö. ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme- Web Teknolojilerinin Geleceği - - Vol. - pp.351-382 - 2014
2.3 B-TÜBA, TÜBİTAK (1001, 1003, 1004,1005, 1505, 1007, 2244, 3005, 2232, 2236, 3501, 1071, COST), ERA-NET, ULUSLARARASI İKİLİ VE ÇOKLU İŞ BİRLİKLERİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, BOREN, SSB, STB, TENMAK, TAGEM, TÜSEB, DİĞER BAKANLIKLAR TARAFINDAN DESTEKLİ PROJEDE ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Ali İlya, Ayşegül Daloğlu, Gülden Kaya Uyanık, Ufuk Ataş, Özlem Canan Güngören, Gözde Balıkçı - 122G138_3005 projesi - DOI : Devam Ediyor - 122G138 - 2024
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 1. Karahan, F. , Erdoğan, D. , Güngören, Ö. , Uyanık, G. , Güler, N. , Koç, B. , Bayrakçı, M., Çalışkan, H. , Uzunkol, E. , Horzum, M.. - 20170618004 - 2018
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 MB Seçmeli I (Meslek Etiği) - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
2 Alan Seçmeli IV(Eğitim Yazılımı Değerlendirme) - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
3 Görsel Tasarım - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
4 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2014
5 Alan Seçmeli V(İnternet Temelli Eğitim) - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
6 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
7 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
8 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
9 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA DEĞERLENDİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
10 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA DEĞERLENDİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2013
11 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
12 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
13 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
14 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
15 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
16 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA DEĞERLENDİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
17 OKUL DENEYİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2013
18 OKUL DENEYİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2013
19 OKUL DENEYİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2013
20 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
21 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2013
22 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
23 ALAN SEÇMELİ II ( ÇOKLU ORTAM PROGRAMLAMA) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
24 ALAN SEÇMELİ II ( ÇOKLU ORTAM PROGRAMLAMA) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
25 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
26 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
27 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
28 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2013
29 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA DEĞERLENDİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2013
30 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA DEĞERLENDİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
31 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA DEĞERLENDİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2013
32 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA DEĞERLENDİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
33 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
34 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
35 ALAN SEÇMELİ II ( ÇOKLU ORTAM PROGRAMLAMA) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
36 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
37 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
38 ÖĞRETİM TEKNONOLOJİLERİ VE MATERERYAL TASARIMI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
39 MB SEÇMELİ I (YAŞAM BOYU ÖĞRENME) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
40 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
41 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
42 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
43 MB SEÇMELİ I (YAŞAM BOYU ÖĞRENME) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
44 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
45 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
46 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
47 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
48 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
49 BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
50 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA DEĞERLENDİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
51 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2012
52 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2012
53 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
54 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
55 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
56 MB SEÇMELİ I (YAŞAM BOYU ÖĞRENME) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
57 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
58 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
59 BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
60 BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
61 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 3 - 2011
62 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİM II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
63 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİM II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
64 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
65 MEDYA VE KÜLTÜR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
66 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
67 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
68 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
69 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
70 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
71 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİM I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
72 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİM I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
73 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİM I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
74 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİM II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
75 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
76 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
77 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
78 OKUL DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
79 OKUL DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
80 MEDYA VE KÜLTÜR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
81 BİLGİSAYAR DONANIMI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
82 EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
83 BİLGİSAYAR DONANIMI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
84 BİLGİSAYAR I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
85 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri  - 2015
14.4-ULUSLARARASI SPORDA HAKEMLİK, ANTRENÖRLÜK, İDARECİLİK, MENTOR, KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST, SPOR HEKİMİ VB. GÖREV YAPMAK :
1 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Proje- Araştırmacı- Uyarlanabilir Eğitsel Web Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Motivasyonuna Etkisi (Doktora Tez Projesi)- Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (2013-2015) - 2015
2 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 30 Ocak 2015- Eğitim Projelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Eğitimi. Sakarya Üniversitesi - 2015
3 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 26-27 Ocak 2015- Eğitim Projelerinde İstatistik – Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi. Sakarya Üniversitesi - 2015
4 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Proje- Katılımcı- Öğretmen Yetiştirme Programlarına Yönelik Staj İzleme ve Destek Sisteminin (SİDES) Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi- TÜBİTAK ARDEB (SOBAG) 1001 (2014) - 2014
5 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 30 Ocak-3 Şubat 2012- Bireysel Özellikler ve Öğretimi Bireyselleştirme Semineri. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü - 2012
6 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Proje- Araştırmacı- Sakarya İli Merkez ve İlçelerinde İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Konuları Hakkındaki Görüşleri- Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (2012) - 2012
7 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - Proje- Katılımcı- Integrative Teaching in Multicultural Environment for Teacher Students 2- Ulusal Ajans - Yoğun Erasmus Programı (1-12 Mart 2010) - 2010
8 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 2008-2010- Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Doktora Programı - 2008
9 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 2008-2009 Güz- Biliş ve Bilgisayar. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Doktora Programı, Ankara - 2008
10 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 2004-2005- The English Academy TOEFL Kursu. İzmir - 2005
11 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 2005- CCNA2-Routers and Routing Basics Kursu. Ege Üniversitesi, İzmir - 2005
12 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 2004- CCNA1-Networking Basics Kursu. Ege Üniversitesi, İzmir - 2004
13 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 2003- Türk-Amerikan Derneği Dil Kursu. İzmir - 2003
14 ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN; - 15 Ekim 2003- Kişisel Performans Geliştirme Semineri. Elginkan Vakfı, Ümmühan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Manisa - 2003
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Journal of Family Counseling and Education
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Sakarya University Journal of Education
Sakarya University Journal of Education
Sakarya University Journal of Education
MAKALELER
Ortaokul öğrencilerinin kodlamaya yönelik tutumları ve bilgi işlemsel düşünme becerileri arasındaki ilişki
The Relationship Between Cognitive Absorption and Digital Literacy Skills among Secondary School Students
The influence of chronotype, personality, sex, and sleep duration on Facebook addiction of university students in Turkey
Topic Trends in Educational Technology Research (2015-2020)
Social Networking Literacy Scale: A Study of Validity and Reliability
The influence of chronotype, personality, sex, and sleep duration on Facebook addiction of university students in Turkey
The Effects of Adaptive Educational Web Environment on Students’ Academic Achievement and Motivation
Examination of Preservice Teachers’ Lifelong Learning Trends by Online Information Searching Strategies
Examination of the Relationship between Prospective Teachers’ Occupational Anxiety and Technological Pedagogical Content Knowledge by Canonical Correlation
The Relationship between Lifelong Learning Trends, Digital Literacy Levels and Usage of Web 2.0 Tools with Social Entrepreneurship Characteristics.
The scales for acceptance, usability, and satisfaction for web-based monitoring and support systems.
Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi
Sanal Zorbalık ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi
Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi Ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmetiçi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi
Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama Çalışması
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ ENGELLERİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
An Examination of Postgraduate Theses Written About the Gifted
2009 2013 Yılları Arasında Uzaktan Eğitim DergilerindeYayınlanan Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi
An Examination of Pre service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey
Modeling Pre Service Teachers Perception of Future Internet Usage for Professional Educational Purposes Modeliranje percepcije budu e stru ne obrazovne uporabe interneta predava a po etnika
Structural Equation Modeling towards Online Learning Readiness Academic Motivations and Perceived Learning
Acceptence of TPC Scale Validity and Reliability Study
Secondary School Students Tablet Computer Acceptance and Readiness A Structural Equation Modelling
Digital Citizenship
Algılanan Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması
Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Authentic Learning in Multimedia
A Model For Beliefs Tool Acceptance Levels And Web Pedagogical Content Knowledge Of Science And Technology Preservice Teachers Towards Web Based Instruction
KİTAPLAR
DİJİTAL OYUNLAR -2 : Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler
Dijital Çağda Sınıf Yönetimi
Otantik Öğrenme
TEKNOLOJİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ
Teknolojinin olumsuz etkileri
Teknolojinin Olumsuz Etkileri
Otantik Öğrenme
Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları
BİLDİRİLER
Hibrit Öğrenmede Üniversite Öğrencilerinin Sorgulama Topluluğu Algıları
Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmede Duygusal Buradalık Düzeyleri
UZAKTAN EĞİTİMDE KALİTE VE AKREDİTASYONA YÖNELİK YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ
Öğretmenlerin Sosyal Ağ Okuryazarlık Düzeyleri
Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin Ortaokul Öğrencileri İçin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi ÖğrenmeOrtamında Yaşadıkları Zorluklar
Investigating Social Media Usage Purposes of Prospective Techers on FOMO and social media addiction
Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ve Sosyal Ağ Kullanma AmaçlarınınFarklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETLERİNDE YAŞAM DOYUMLARININ ETKİSİ
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Motivasyonel Stratejilerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Değişime Hazır Olma Durumları ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarına Göre Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
2012-2016 yılları arasında sınıf eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yapısal incelenmesi
Determınatıon Of The Pedagogıcal Formatıon Students’ Of Teachıng Professıon Perceptıons By Metaphors
Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerinin Yapısal İncelenmesi
Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerine Etkisi
Oyun Bağımlılığı İle İlgili Yazılan Tezlerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarını Kullanma Sıklıkları ile Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutumları
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KABUL MODELİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Dijital Okuryazarlık Ölçeği Türkçe ye Uyarlama Çalışması
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Eğitimine İlişkin Özyeterlik Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Eğitimine İlişkin Tutumları
Determination of Acquisitions Learning and Measurement Assessment Tools for Teaching Practice Course
Uzaktan Eğitim Dergilerinde Son 5 Yıldaki Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi: Meta AnalizÇalışması
Being A Digital Citizen
Uzaktan Eğitim ve Etik
Bilgi Teknoloji Sınıflarının Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
Social Barriers: A study of Teacher Candidates of Using Technology
Web Siteleri Açısından Kullanılabilirlik (Web Site Usability).
Communication Barriers: A Study Of Candidates Of Using Technology
Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Bariyerleri (Barriers To Using Internet For Teacher Candidates In Faculty Of Education)
Evaluation of the Intelligent Classes in North Cyprus
Barriers of Adapting Technology By Education Administrator Candidates.
The Efficiency of Educational Technology and Material Course.
Barriers Of Adapting Technology By Teacher Candidates
4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Sınıflarını Aktif Kullanımına Yönelik Tutumları
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Sınıf Öğretmenleri Otantik Öğrenme ile Yenilikçi Öğrenme Ortamları Hazırlıyor
Sınıf Öğretmenleri Otantik Öğrenme İle Yenilikçi Öğrenme Ortamları Hazırlıyor
Sakarya İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Aktif Öğrenme Yeterliliklerini Arttırma
Uyarlanabilir Eğitsel Web Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Motivasyonuna Etkisi Doktora Tez Projesi
UZMANLIK ALANLARI
Eğitim Teknolojileri ,Materyal Geliştirme ,Öğretim Tasarımı